Χάρτινη αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας Paper Tape.