Χειρολαβές για ευκολότερη χρήση του film χειρός SP.