Η SK10 είναι μία ημιαυτόματη κλειστική μηχανή με χειροκίνητη ρύθμιση.