Ναυτιλιακό λουκέτο Excell 51mm λαμινέ ανοξείδωτο Boron