Ο ραουλόδρομος μεταφοράς RG11, είναι απαραίτητο αξεσουάρ για τα μηχανήματα συσκευασίας κιβωτίων.