Στριφτήρια Συρματιδίων μεταλλικά με πλαστική λαβή.