Τσερκομηχανή χειρός STTM 19-32 για μεταλλικό τσέρκι.