Τσερκομηχανή GT-XTREME πλαστικού τσερκιού με μπαταρία.