Λουκέτο EXCELL υψίστης ασφαλείας 50mm με κάλυμμα προστασίας